Menu
header photo

Aukra Gravferdsbyrå

Bistand ved dødsfall og gravferd.

Priser for våre tjenester

Ifølge prisopplysningsforskriften § 15.Prisopplysninger for gravferdstjenester:

Et gravferdsbyrå skal ha skriftlige prisopplysninger til utdeling. Prisopplysningene skal tilbys en forbruker uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon.

Våre priser (alle priser inkl. mva):

En gravferd kan beregnes å koste fra ca kr 18 000,- til ca kr 42 000,-. I tillegg kommer gravstein/ påføring av navn. De pårørende står fritt til å bestemme hvor mye de ønsker å benytte seg av vår hjelp.  Vi utarbeider kostnadsoverslag ved henvendelse til byrået.

Gjennomsnittelig faktura fra oss:

 • Kiste , standard hvitmalt furukiste, Toten T4 kr 10 600,-    (Andre typer: Nordica kr 9800,-  Lilje kr 12900,- )
 • Stell/nedlegging i kiste kr 1500,- (To betjenter)
 • Annonse Romsdals Budstikke ca kr 2700,- (Etter regning fra avis)
 • Bårebil kr 2700,- (Over 20 km. kun egenandel kr 2700,- med NAV transportstøtte)
 • Leie av stativer/lys til seremoni kr 1200,-
 • Assistenter under seremoni kr 3400,-
 • Kistepynt kr 3000,-
 • Programhefte, 50 stk kr 2400,- 100 stk  kr 2900,-  200 stk kr 3200 (Fra InMemory)
 • Midlertidig gravmerking/kors kr 1200,-
 • Papirarbeid i forbindelse med skjema kr 1200,-
 • Byråets avg.pl. gebyr kr 1500,-
 • Byråets avg.frie gebyr kr 3500,-
 • SUM kr 35.400,-

Vi kan ta bilder under seremoni, første minnealbum er gratis. Flere minnealbumer kan kjøpes for ca kr 5-600,- /stk.

Innrammet bilde i kyrkja kr 300,- (utskrift og ramme)

Filmopptak av seremoni kr 1500,-

Utgifter til solist fra kr 1500,- til ca 4000,-

Syning kr 680,-.

Minnesamvær mm. kommer i tillegg. 

Evt. kremasjonsavgift kr 6400,-

 

Gravferdsstønad:

Behovsprøvd stønad, max kr 27 390,- Avkortes mot formue (siste skatteoppgjør)

Transportstønad fra NAV, over 20 km eller ventetid ferge, egenandel kr 2740,-. (Byrået sender søknad om transportstønad)

Gravferdsstønad fra NAV (Behovsprøvd):  Må sendes innen 6 mnd. etter seremoni eller kremasjon av familien. Se info fra NAV: www.nav.no/gravferd

 

 

Kiste, stell og nedlegging i kiste Min.VanligsteMax
Mange typer kister kan velges, pristillegg for ekstra lang/bred 
89001060028000
 Stell/nedlegging i kiste av en betjent / to betjenter (pris avhengig av omfang)9001500 
Toten T4 Hvitmalt furukiste.  Bilde/beskrivelse  10600

 

Kiste, Nordica 65, hvit foliert med fin diskret trestruktur.   Bilde/beskrivelse  9800 
Kiste, Basis 64  Bilde/beskrivelse  7500 
Kiste, Lilje 67 påkostet furukiste med dekorative hjørneornament  Bilde/beskrivelse  13900 
Kiste, Ekstra stor, Toten T4 XBL    bilde/beskrivelse  14900 
Evt. katastrofepose nedbrytbar / hygieneartikler, avh. av omfang.350 

1500

Ekstraordinært arbeid pr time 900 
    
Transport med bårebil   
Bringing fra dødssted til oppbevaringssted *160016002686
Bringing av tomkiste til dødssted eller oppbevaringssted og klargjøring 1800 
Oppstartsgebyr bårebil 1800 
Transport til seremonisted (Oppstartkostnad bårebil) Nav dekker trsp over 20 km.* 18002700
Km sats bårebil 20 
Timesats pr betjent bårebil.  Overtid 50% kl 16-21, nattillegg 100% kl 21-08 900 
Egenandel ved transportstøtte fra NAV (Se regelverk under)*  2740
Seremoni   
Assistanse ved seremoni/pynting mm.  En assistent / to assistenter28003400 
Programhefter/sanghefter: 100 stk fra InMemory. Billigste er egen fargeutskrift. 9002900 
Leie av utstyr, stativer/lys til seremonien 1200 
Kistedekorasjon laget av Aukra Blomster.  (Billigste 3 roser m/grønt, dyreste er heldekkende)15030004500
Midlertidig gravmerking med navneplate. Trekors eller annen type. 1200 
Assistanse ved syning/minnestund pr. time. Tillegg for blomster/lys.  680 
Fotografering under seremoni er gratis. Første minnealbum, er gratis,  pris pr stk for opptrykk:500600750
Bilde på kondolansebord, utskrift/ramme. 300 
Filming av seremoni. Tilgjengelig på nett etter seremonien. Billigste er eget utstyr, dyrere innleid.1500 8000
    
Honorar og gebyrer   
Byråets avgiftspliktige gebyr, dekker adm.kostnader  1500 
Byråets avgiftsfrie gebyr, dekker konferanse, planlegging, tjenesteformidling/etterarbeid350035004500
Utarbeidelse av papirer til offentlige instanser. Avhenging av omfang. 12002500
Annonse RB. Varierer etter størrelse og antall innrykk. (Riksdekkende aviser er noe dyrere)-2500+
Andre arbeider av byrået pr. time pr betjent. Overtid 50% kl 16-21, nattillegg 100% kl 21-08 900 

Andre kostnader som kan komme til gravferda:

Solosang/musikere fra kr 1500,-

Minnesamvær med husleie, mat og pynt. Ta kontakt for prisinformasjon på Aukra.

Evt. kremasjonsavgift fra krematoriet kr 6400,-

Honorar for taler fra Human-Etisk forbund (Gratis for medlemmer)

Blomster kan også bestilles direkte hos Aukra Blomster. For gravminne/ ny skrift samarbeider vi med Arne Hjelmås. 

 

Vi kan hjelpe med å søke NAV om gravferdsstønad og transportstønad: (Priser for 2023)

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 27 390,- kroner til å dekkje faktiske og nødvendige utgifter til gravferda.

* Når eit medlem i folketrygda dør i Noreg og båra med avdøde må transporterast lengre enn 20 km, kan ein få dekka nødvendige utgifter til transport til næraste naturlege gravplass i høve til staden der avdøde budde. Det er ein eigendel på 2 740 kroner for båretransport.

 

Det gjeld særlege regler når dødsfallet skjer utanfor Norge. Det er også særlege reglar når dødsfallet kjem av yrkesskade.