Menu
header photo

Aukra Gravferdsbyrå

Bistand ved dødsfall og gravferd.

Vi hjelper med alle oppgåver omkring dødsfall og gravferd. 

Vakttelefon hele døgnet:  48 10 79 07. 

 

Besøksadresse:

Aukraringen 4, 6480 Aukra

Kontor/ samtalerom i 2 etasje, over Aukra Blomster.

E-post: post@aukragravferd.no

 

 
Nils Lykkeslet SætherTlf:  909 15 318
Astrid Dale SætherTlf:  902 06 862
Janne LøvikTlf:  911 26 563
Aukra BlomsterTlf:  711 74 064

 

Vi gir anledning til at dei pårørande kan ta del i planlegging og gjennomføring av alt som følgjer med eit dødsfall. Vårt mål er å være til hjelp etter dødsfallet slik at avskjeden og begravelsesseremonien blir slik dei etterlatte ønsker. 

Kva gravferdsbyrået kan bistå med:

 • Kiste og utstyr
 • Henting heile døgnet ved dødsfall i eller utanfor heimen, og på institusjon/sjukehus
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Fastsetjing av tid og stad for seremoni
 • Gjere avtale med kyrkjeverje og prest/talar om seremoni
 • Lage og setje inn dødsannonse til aviser og nettpublisering
 • Lage sangark/ program for seremoni og takkekort
 • Kontakte kyrkjeverje angåande gravplass
 • Dødsmelding og andre offentlege papir
 • Tilrettelegging ved minnestund og syning
 • Blomster, kistepynt, kranser, båredekorasjoner
 • Pynting og bistand i kyrkje/ seremonilokaler
 • Transport av kiste til seremonien
 • Minnesamvær etter seremonien, Bestille lokaler / servering
 • Vi kan ta bilder og gje ei gratis minnebok frå gravferda
 • Evt. transport til krematoriet
 • Formidle solosang/ musiker
 • Søknad om behovsprøvd gravferdsstøtte og transportstøtte NAV
 • Lage og setje inn takkeannonse
 • Ventetegn/ trekors med navneplate
 • Gravmonumenter og/ eller påføre ny skrift
 • Gravlykter og lys

 

Aukra gravferdsbyrå samarbeider med Aukra Blomster: Tlf 71 17 40 64

InMemory programhefte forslag: https://www.inmemory.no/produkter/programhefte#/designs

 

Kontakt oss for Gravmonumenter eller ny skrift på eksisterende stein.

 

Arv og skifte:

Tingretten gir informasjon om arvespørsmål. Frist for skifte er 60 dager etter dødsfall.

Det skilles mellom: Uskiftet bo/ delvis skifte, Privat skifte, Offentlig skifte.

En advokat kan gi konkrete råd hvis det er ønskelig.